โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย ( 423 ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 )
โทรศัพท์ 02-222-3975 , 086-343-1686

งานบรรพชาสามเณรจีนนิกาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

พิธีบรรพชาสามเณรนักเรียนจีนนิกาย ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ

Photo : Br