โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย ( 423 ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 )
โทรศัพท์ 02-222-3975 , 086-343-1686

งานบรรพชาสามเณรนักเรียนจีนนิกาย วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์