โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย ( 423 ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 )
โทรศัพท์ 02-222-3975 , 086-343-1686

สำนักงานพระพุทธศาสนา​แห่งชาติ​ให้เกียรติกับทางสำนักกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติ​ธรรม ​แผนก​สามัญศึกษา​ กลุ่มที่ 13​ ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการแห่งชาติและศาสนาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน