โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย ( 423 ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 )
โทรศัพท์ 02-222-3975 , 086-343-1686

โครงการต้นแบบธรรมมะนำพา ปีที่ 3 ณวัดเมตตาธรรมโพธิญาณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 22 – 28 กุมพาพันธ์ 2563