โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย ( 423 ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 )
โทรศัพท์ 02-222-3975 , 086-343-1686

โรงเรียนสตรีวิทยา๒ นำนักเรียนในโครงการกลุ่มการเรียนห้องเรียนจีนเข้มข้น ทัศนศึกษาดูงานวัดบรมราชาฯ (วัดเล่งเน่ยยี่๒) บางบัวทอง