โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย ( 423 ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 )
โทรศัพท์ 02-222-3975 , 086-343-1686

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จ พบผู้นำคริสตชนนิกายต่างๆ ผู้นำศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทย และบรรดาผู้นำสถาบันอุดมศึกษา​ คณาจารย์​ นิสิตนักศึกษา