โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย ( 423 ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 )
โทรศัพท์ 02-222-3975 , 086-343-1686

โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย​ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่จบไปในปีการศึกษา​ 2562 ประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา