โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย ( 423 ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 )
โทรศัพท์ 02-222-3975 , 086-343-1686

รางวัลชนะเลิศประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้น งานแข่งขันทักษะวิชารการระดับกลุ่มครั้งที่ 12