โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย ( 423 ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 )
โทรศัพท์ 02-222-3975 , 086-343-1686

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานแข่งขันทักษะวิชารการระดับกลุ่มครั้งที่ 12