โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย ( 423 ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 )
โทรศัพท์ 02-222-3975 , 086-343-1686

รางวัลชนะเลิศอันดับที่สอง วาดภาพดินสอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานแข่งขันทักษะวิชารการระดับกลุ่มครั้งที่ 12