โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย ( 423 ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 )
โทรศัพท์ 02-222-3975 , 086-343-1686
Home กลุ่มบริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

 

ผู้จัดการโรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย

พระมงคลรัตน์ เสี่ยมุ่ย

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หลวงจีนภาณุวัฒน์ เสี่ยสก ดร.

 

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายศิริวรรธน์ พัชรนิวัฒนากุล