โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย ( 423 ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 )
โทรศัพท์ 02-222-3975 , 086-343-1686

โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย

         เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) เลขที่ ๔๒๓ ถนน เจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ และทำการเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมกัน โดยใช้ตึกอาคารเอนกประสงค์ ขนาด ๙ ชั้น เป็นอาคารทำการเรียนการสอน มีผู้จัดการโรงเรียนคนแรกคือ พระพิสิทธิ์ (เสี่ยจง) ในปีการศึกษาแรกนั้นมีนักเรียนประมาณ ๒๐ รูป เนื้อที่ใช้เป็นโรงเรียนประมาณ ๓ งาน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

185604

โรงพยาบาลสงฆ์เข้าถวายฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่สามเณรนักเรียนและคุณครู ณ โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย

72613032_2450795031856077_8453310569917710336_n

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จ พบผู้นำคริสตชนนิกายต่างๆ ผู้นำศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทย และบรรดาผู้นำสถาบันอุดมศึกษา​ คณาจารย์​ นิสิตนักศึกษา

73024537_483878219004467_4040382250536140800_o

งานกฐินประจำปี 2562​ สมทบทุน​สร้างอาคารเรียน​โรงเรียน​มังกร​กมลา​วาส​วิทยาลัย

ผู้จัดการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย

กิจกรรมภายใน

ตรวจเยี่ยม covic 19_๒๑๐๒๐๙_64

สำนักงานพระพุทธ​ศาสนา​แห่งชาติ ติดตามขอเยี่ยมมาตรการการป้องกันการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัส​โค​โรนา​2019​ ในสถานศึกษา

105332702_649956915729929_4770229927840443755_o

งานพิธีถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในงานฉลองสมณศักดิ์และอายุวัฒนะมงคล

105322450_649372272455060_8940146165798041399_o

งานบรรพชาสามเณรจีนนิกาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

S__9060466

พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาษาต่างประเทศ

คณิตศาสตร์

สุขศึกษาและพลศึกษา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

วิทยาศาสตร์

กลุ่มสนับสนุนการสอน

ข่าวสารการศึกษา