โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย ( 423 ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 )
โทรศัพท์ 02-222-3975 , 086-343-1686

โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย

         เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) เลขที่ ๔๒๓ ถนน เจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ และทำการเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมกัน โดยใช้ตึกอาคารเอนกประสงค์ ขนาด ๙ ชั้น เป็นอาคารทำการเรียนการสอน มีผู้จัดการโรงเรียนคนแรกคือ พระพิสิทธิ์ (เสี่ยจง) ในปีการศึกษาแรกนั้นมีนักเรียนประมาณ ๒๐ รูป เนื้อที่ใช้เป็นโรงเรียนประมาณ ๓ งาน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

20220609113512_IMG_5896 (1)

โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดย ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพฯ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธฯ วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

185604

โรงพยาบาลสงฆ์เข้าถวายฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่สามเณรนักเรียนและคุณครู ณ โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย

72613032_2450795031856077_8453310569917710336_n

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จ พบผู้นำคริสตชนนิกายต่างๆ ผู้นำศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทย และบรรดาผู้นำสถาบันอุดมศึกษา​ คณาจารย์​ นิสิตนักศึกษา

ผู้จัดการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย

กิจกรรมภายใน

281341597_2216921818454957_94193637112940873_n

งานบรรพชาสามเณรนักเรียนจีนนิกาย วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

ตรวจเยี่ยม covic 19_๒๑๐๒๐๙_64

สำนักงานพระพุทธ​ศาสนา​แห่งชาติ ติดตามขอเยี่ยมมาตรการการป้องกันการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัส​โค​โรนา​2019​ ในสถานศึกษา

105332702_649956915729929_4770229927840443755_o

งานพิธีถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในงานฉลองสมณศักดิ์และอายุวัฒนะมงคล

105322450_649372272455060_8940146165798041399_o

งานบรรพชาสามเณรจีนนิกาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาษาต่างประเทศ

คณิตศาสตร์

สุขศึกษาและพลศึกษา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

วิทยาศาสตร์

กลุ่มสนับสนุนการสอน

ข่าวสารการศึกษา