โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย ( 423 ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 )
โทรศัพท์ 02-222-3975 , 086-343-1686

โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย

         เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) เลขที่ ๔๒๓ ถนน เจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ และทำการเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมกัน โดยใช้ตึกอาคารเอนกประสงค์ ขนาด ๙ ชั้น เป็นอาคารทำการเรียนการสอน มีผู้จัดการโรงเรียนคนแรกคือ พระพิสิทธิ์ (เสี่ยจง) ในปีการศึกษาแรกนั้นมีนักเรียนประมาณ ๒๐ รูป เนื้อที่ใช้เป็นโรงเรียนประมาณ ๓ งาน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

300104501_3273061689629403_3173346722964755468_n

กราบมุทิตาสักการะ หลวงจีนภาณุวัฒน์ เสี่ยสก ดร. ในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย

20220609113512_IMG_5896 (1)

โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดย ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพฯ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธฯ วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

185604

โรงพยาบาลสงฆ์เข้าถวายฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่สามเณรนักเรียนและคุณครู ณ โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย

ผู้จัดการโรงเรียน

พระมงคลรัตน์ เสี่ยมุ่ย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

หลวงจีนภาณุวัฒน์ เสี่ยสก ดร.

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย

กิจกรรมภายใน

305624490_500422458753509_6333163808861081451_n

เทศกาลไหว้พระจันทร์

S__34267219

โรงเรียนสตรีวิทยา๒ นำนักเรียนในโครงการกลุ่มการเรียนห้องเรียนจีนเข้มข้น ทัศนศึกษาดูงานวัดบรมราชาฯ (วัดเล่งเน่ยยี่๒) บางบัวทอง

281341597_2216921818454957_94193637112940873_n

งานบรรพชาสามเณรนักเรียนจีนนิกาย วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

ตรวจเยี่ยม covic 19_๒๑๐๒๐๙_64

สำนักงานพระพุทธ​ศาสนา​แห่งชาติ ติดตามขอเยี่ยมมาตรการการป้องกันการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัส​โค​โรนา​2019​ ในสถานศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาษาต่างประเทศ

คณิตศาสตร์

สุขศึกษาและพลศึกษา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

วิทยาศาสตร์

กลุ่มสนับสนุนการสอน

ข่าวสารการศึกษา