โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย ( 423 ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 )
โทรศัพท์ 02-222-3975 , 086-343-1686

งานพิธีถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในงานฉลองสมณศักดิ์และอายุวัฒนะมงคล

ภาพบรรยากาศ งานพิธีถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในงานฉลองสมณศักดิ์และอายุวัฒนะมงคล ๘๓ ปี พระเดชพระคุณ พระคณาจารย์จีนธรรมวิริยาจารย์ (เย็นอี่) รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เย็น ท่ามะกา กาญจนบุรี รองเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. ณ วัดโพธิ์เย็น ตลาดลูกแก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

Photo : ลูกศิษย์วัด