โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย ( 423 ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 )
โทรศัพท์ 02-222-3975 , 086-343-1686

โรงพยาบาลสงฆ์เข้าถวายฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่สามเณรนักเรียนและคุณครู ณ โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย

วันที่ 6 มกราคม 2565 ทางโรงพยาบาลสงฆ์ได้เข้าถวายฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่สามเณรนักเรียนและคุณครู ณ โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย เพื่อเป็นการป้องและรับวัคซีนตามกำหนดรอบระยะเวลา