โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย ( 423 ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 )
โทรศัพท์ 02-222-3975 , 086-343-1686

โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดย ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพฯ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธฯ วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕